Původní dům ve staré Podace

Krásné odpoledne můžete prožít výletem do středověké vesničky – staré Podace, kde je zvláštností původní dům rodiny Visković, který můžete též navštívit s odborným výkladem o životě předků v této lokalitě v dávných dobách.